نمونه سوالات پیام نور

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود آمار ازدواج و طلاق» ثبت شده است

آمار ازدواج و طلاق

آمار ازدواج و طلاق


مقدمه:

ازدواج نوعی رابطه است . اصولا زندگی یعنی برقراری رابطه برای پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نیاز را باید برطرف کنیم 1- نیاز جنسی که خیلی مهم است 2- نیاز روحی – روانی که آن هم به نوبه خود مهم است البته ما نیازهای مادی هم داریم که بدون ازدواج هم قابل پاسخگویی است .

وقتی نیاز جنسی ما به صورتی مکانیکی برطرف بشود ، نمی‌توانیم نام آن را ازدواج یا زندگی مشترک بگذاریم 0 چرا که این رابطه با خود ارضایی هیچ فرقی ندارد. تنها نوعی رابطه مکانیکی است . حتی می توانم بگویم که در برخی اوقات خود ارضایی، که به هیچ وجه تجویز نمی شود ولی طبق آمار مراکز علمی ، بسیاری  به این شیوه ارضاء پناه می‌برند، آرامش بیشتری به دنبال دارد . چراکه ما در ارضاء جنسی مکانیکی و پسیکولوژیک ، صدمه هم می خوریم.چرا که در این خصوص رابطه ناهنجار است و در ضمن خیال می کنیم مورد سوء استفاده قرار گرفته ایم.

مختصر توضیحات:

ـ چه میزان رسانه های جمعی و فیلم ها و کتاب ها و محیط شهری و روستایی بر روی افراد که در جوامع شهری و روستایی زندگی می کنند تاثیر گذاشته و دیدگاه آنها را در مورد طلاق تغییر داده است.

ـ چقدر فرهنگ و آداب و رسوم و دین و سنت و خانواده گسترده در روستاها از بروز مسئله طلاق جلوگیری کرده است.

ـ آیا سیاست های دولت و قوانین و اوضاع فرهنگی جامعه تاثیری در کاهش مسئله طلاق در جوامع داشته است.

ـ چقدر زن و شوهر و محیط زندگی آن ها در دیدگاهشان نسبت به طلاق و بروز مسئله طلاق موثر هستند .

انگیزه ما برای زندگی مشترک ارضاء دو نوع نیاز است: نیاز جنسی و نیاز روحی- روانی.اما چرا ما مبتلای به این نیازها شده ایم ؟! نیاز جنسی که غریزی است و در سرشت ماست . ما نیازهای روحی خود را به شکل های گوناگون  کسب می کنیم . ما به این نیاز مبتلا می شویم. در واقع وقتی احساس  درونی می کنیم ، نیاز به ایجاد رابطه داریم 0 در رابطه ای که بیشتر واکنشی است . ممکن است رابطه جنسی را هم خرج رابطه روحی روانی  خود بکنیم ، ولی چیزی به دست نیاوریم . یعنی ارضاء خود را رها کنیم تا روانمان التیام یابد 0 تهی درون پر شود 0 خلأدرون از بین برود . ولی می بینیم که نمی شود 0 پناه بردن به بسیاری از گروه ها و فرقه ها بخاطر رهایی از این احساس خلأ و تنهایی و پوچی درون است.

 

فهرست مطالب:

ازدواج

آمار ازدواج و طلاق  در شهر و روستا

مقدمه

بیان مسئله

آشنایی با مفاهیم

ازدواج و زندگی مشترک

ازدواج با عشق و بدون عشق !

رابطه عاقلانه – عاشقانه یعنی چه ؟

رابطه دختر و پسر

چرا ارتباط ناسالم

دیدگاه اسلام در روابط مرد و زن

عوامل اخلاقی و روانی

الف) عوامل توفیق و حفظ زناشویی

عوامل اقتصادی

الف ) مسکن

ب) وسایل زندگی

ج) هزینه های رفاهی و معیشتی

نقش عوامل اجتماعی

هفت راز ازدواج موفق

نتیجه سرشماری در مورد افراد بدون همسر بالای ۳۰ سال

▪ سال ۱۳۶۵:

▪ سال ۱۳۷۵:

▪ سال ۱۳۸۵:

سن ازدواج مردان

توصیف داده ها

نوع متغیر تصادفی : کیفی اسمی

روش جمع آوری داده ها : اطلاعات از پیش تعیین شده

نمودار میله ای

نمودار دایره ای

فرمول

میانگین

واریانس

انحراف معیار

نمودار کلی


فایل پاورپوینت


دریافت فایلفایل WORD


دریافت فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
nanzanin

پاورپوینت مقاله آمار ازدواج و طلاق در ایران

پاورپوینت مقاله آمار ازدواج و طلاق در ایران


amar-ejdevaj-talagh[www.RDaneshjoo.ir]

 

بخشی از مقاله :

žازدواج

žآمار ازدواج و طلاق در شهر و روستا های ایران

žمقدمه

žžازدواج نوعی رابطه است . اصولا زندگی یعنی برقراری رابطه برای پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نیاز را باید برطرف کنیم 1- نیاز جنسی که خیلی žمهم است 2- نیاز روحی – روانی که آن هم به نوبه خود مهم است البته ما نیازهای مادی هم داریم که بدون ازدواج هم قابل پاسخگویی است .žوقتی نیاز جنسی ما به صورتی مکانیکی برطرف بشود ، نمی‌توانیم نام آن را ازدواج یا زندگی žمشترک بگذاریم 0 چرا که این رابطه با خود ارضایی هیچ فرقی ندارد. تنها نوعی رابطه مکانیکی است . حتی žمی توانم بگویم که در برخی اوقات خود ارضایی، که به هیچ وجه تجویز نمی شود ولی طبق آمار مراکز žعلمی ، بسیاری  به این شیوه ارضاء پناه می‌برند، آرامش بیشتری به دنبال دارد . چراکه ما در ارضاء جنسی žمکانیکی و پسیکولوژیک ، صدمه هم می خوریم.چرا که در این خصوص رابطه ناهنجار است و در ضمن خیال می کنیم مورد سوء žاستفاده قرار گرفته ایم.

žآشنایی با مفاهیم

žازدواج و زندگی مشترکžانگیزه ما برای زندگی مشترک ارضاء دو نوع نیاز است: نیاز جنسی و žنیاز روحی- روانی.اما چرا ما مبتلای به این نیازها شده ایم ؟! نیاز žجنسی که غریزی است و در سرشت ماست . ما نیازهای روحی žخود را به شکل های گوناگون  کسب می کنیم . ما به این نیاز مبتلا می شویم. در واقع وقتی احساس  درونی می کنیم ، نیاز به ایجاد رابطه داریم 0 در رابطه ای žکه بیشتر واکنشی است . ممکن است رابطه جنسی را هم خرج رابطه روحی روانی  خود بکنیم ، ولی چیزی به دست نیاوریم . یعنی ارضاء خود را رها کنیم تا روانمان التیام یابد 0 تهی درون پر شود 0 خلأدرون از بین برود . ولی می بینیم که نمی شود 0 پناه بردن به بسیاری از گروه ها و فرقه ها بخاطر رهایی از این احساس خلأ و تنهایی و پوچی درون است.

žآمار گرایش به ازدواج جوانان ازدواج اساسی‌ترین پیوند و بنیاد خانواده به‌عنوان هسته اصلی žجامعه محسوب می‌شود.žبا وجود این برخی گزارش‌های غیررسمی حکایت از کاهش آمار ازدواج،ž افزایش طلاق و نیز گرایش به تجرد دارد. شدت این مسئله تا جایی است که žبرخی از به‌هم‌خوردن تعادل جنسی در بین افراد در سن ازدواج در جامعه سخن می‌گویند.

žاعلام گاه‌وبی‌گاه ارقام چند صد هزار نفری و حتی بیش از یک میلیون برایžدخترانی که در جامعه شانس ازدواج با گروه هم سن خود را از دست داده اند از جمله مواردیاست که هر از گاهی در رسانه‌ها و مطبوعات به چشم می‌خورد. žجهت بررسی صحت و سقم این قبیل تحلیل ها نگاهی توصیفی و شتابزده داریم به آمار مجردین، و نیز میانگین سن ازدواج طی سه دهه ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵.


فایل پاورپوینت


دریافت فایلفایل WORD


دریافت فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
nanzanin

دانلود پروژه آمار ازدواج و طلاق

دانلود پروژه آمار ازدواج و طلاقبرای دانلود کلیک نمایید


مقدمه:

ازدواج نوعی رابطه است . اصولا زندگی یعنی برقراری رابطه برای پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نیاز را باید برطرف کنیم 1- نیاز جنسی که خیلی مهم است 2- نیاز روحی – روانی که آن هم به نوبه خود مهم است البته ما نیازهای مادی هم داریم که بدون ازدواج هم قابل پاسخگویی است .

وقتی نیاز جنسی ما به صورتی مکانیکی برطرف بشود ، نمی‌توانیم نام آن را ازدواج یا زندگی مشترک بگذاریم 0 چرا که این رابطه با خود ارضایی هیچ فرقی ندارد. تنها نوعی رابطه مکانیکی است . حتی می توانم بگویم که در برخی اوقات خود ارضایی، که به هیچ وجه تجویز نمی شود ولی طبق آمار مراکز علمی ، بسیاری  به این شیوه ارضاء پناه می‌برند، آرامش بیشتری به دنبال دارد . چراکه ما در ارضاء جنسی مکانیکی و پسیکولوژیک ، صدمه هم می خوریم.چرا که در این خصوص رابطه ناهنجار است و در ضمن خیال می کنیم مورد سوء استفاده قرار گرفته ایم.

مختصر توضیحات:

ـ چه میزان رسانه های جمعی و فیلم ها و کتاب ها و محیط شهری و روستایی بر روی افراد که در جوامع شهری و روستایی زندگی می کنند تاثیر گذاشته و دیدگاه آنها را در مورد طلاق تغییر داده است.

ـ چقدر فرهنگ و آداب و رسوم و دین و سنت و خانواده گسترده در روستاها از بروز مسئله طلاق جلوگیری کرده است.

ـ آیا سیاست های دولت و قوانین و اوضاع فرهنگی جامعه تاثیری در کاهش مسئله طلاق در جوامع داشته است.

ـ چقدر زن و شوهر و محیط زندگی آن ها در دیدگاهشان نسبت به طلاق و بروز مسئله طلاق موثر هستند .

انگیزه ما برای زندگی مشترک ارضاء دو نوع نیاز است: نیاز جنسی و نیاز روحی- روانی.اما چرا ما مبتلای به این نیازها شده ایم ؟! نیاز جنسی که غریزی است و در سرشت ماست . ما نیازهای روحی خود را به شکل های گوناگون  کسب می کنیم . ما به این نیاز مبتلا می شویم. در واقع وقتی احساس  درونی می کنیم ، نیاز به ایجاد رابطه داریم 0 در رابطه ای که بیشتر واکنشی است . ممکن است رابطه جنسی را هم خرج رابطه روحی روانی  خود بکنیم ، ولی چیزی به دست نیاوریم . یعنی ارضاء خود را رها کنیم تا روانمان التیام یابد 0 تهی درون پر شود 0 خلأدرون از بین برود . ولی می بینیم که نمی شود 0 پناه بردن به بسیاری از گروه ها و فرقه ها بخاطر رهایی از این احساس خلأ و تنهایی و پوچی درون است.

 

فهرست مطالب:

ازدواج

آمار ازدواج و طلاق  در شهر و روستا

مقدمه

بیان مسئله

آشنایی با مفاهیم

ازدواج و زندگی مشترک

ازدواج با عشق و بدون عشق !

رابطه عاقلانه – عاشقانه یعنی چه ؟

رابطه دختر و پسر

چرا ارتباط ناسالم

دیدگاه اسلام در روابط مرد و زن

عوامل اخلاقی و روانی

الف) عوامل توفیق و حفظ زناشویی

عوامل اقتصادی

الف ) مسکن

ب) وسایل زندگی

ج) هزینه های رفاهی و معیشتی

نقش عوامل اجتماعی

هفت راز ازدواج موفق

نتیجه سرشماری در مورد افراد بدون همسر بالای ۳۰ سال

▪ سال ۱۳۶۵:

▪ سال ۱۳۷۵:

▪ سال ۱۳۸۵:

سن ازدواج مردان

توصیف داده ها

نوع متغیر تصادفی : کیفی اسمی

روش جمع آوری داده ها : اطلاعات از پیش تعیین شده

نمودار میله ای

نمودار دایره ای

فرمول

میانگین

واریانس

انحراف معیار

نمودار کلی

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
nanzanin