پرسشنامه چابکی سازمانی


توضیحات

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی

 

Man with pen and questionnaire. 3d

دانلود پرسشنامه کامل چابکی سازمانی

فایل این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد. که در تحقیقات مختلف استفاده شده و بنابراین پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای 16 سوال می باشد که 4 بعد چابکی سازمانی مانند پاسخگویی و سرعت و … را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی و جدید در درون متن پرسشنامه قرار داده شده.

نکات مهم : از ارزان بودن مطالب وب سایت راهنمای دانشجو تعجب نکنید این سیاست وب سایت راهنمای دانشجو میباشد (سود کم فروش زیاد) و رضایتمندی کاربران عزیز میباشد.


دانلود فایل