نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور


توضیحات

نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور

 

 reshte-payamnor-[www.RDaneshjoo.ir]

مجموعه سوالات کامل رشته تاریخ بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر میباشد .

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

نام دروس رشته تاریخ

اصول علم سیاست

انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون

تاریخ اروپا در قرون جدید

تاریخ اروپا در قرون وسطی

تاریخ اسلام ازمیلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

تاریخ ایران از ایلامیها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

تاریخ ایران در دوره ساسانیان

تاریخ بیزانس

تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سلجوقیان

تاریخ تحولات سیاسی …ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

تاریخ تحولات سیاسی …ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

تاریخ تحولات سیاسی …دوره صفویان

تاریخ تحولات سیاسی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332

تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

تاریخ تشیع (1) از آغاز تا قرن پنجم هجری

تاریخ تشیع 2

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار آن

تاریخ عثمانی و خاورمیانه

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

تاریخ هنرهای اسلامی 1

تاریخ یونان و روم

جغرافیای تاریخی اسلام 1

روش تحقیق در تاریخ

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

فلسفه تاریخ

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2

قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2

کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

کلیات و مبانی علم تاریخ

گاهشماری و تقویم

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسیدانلود فایل