عکس نمونه سوالات


توضیحات

مجموعه سوالات کامل رشته آمار پیام نور

9

مجموعه سوالات کامل رشته آمار بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

لیست نام های دروس رشته آمار شامل درس های زیر می باشد.

مبانی جغرافیایی جمعیت

ریاضی 1

آمار و احتمال

ریاضی عمومی 2

روش های آماری

مبانی اقتصاد

ریاضی برای آمار

احتمال و کاربرد آن

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

جبر خطی 1 برای آمار

روش های نمونه گیری 1

روش های نمونه گیری 2

فرآیندهای تصادفی 1

زبان تخصصی

آمار ریاضی ( برآوردیابی )

آنالیز ریاضی 1

آمار ریاضی 2

روشهای ناپارامتری

سریهای زمانی 1

رگرسیون

طرح آزمایشهای 1

طرح آزمایشهای 2

آشنایی با نظریه صنف

بهینه سازی خطی

آنالیز ریاضی 2

آنالیز عددی

مبانی ریاضیات

برنامه سازی پیشرفته

محاسبات آماری

روشهای چند متغیره گسسته

روشهای چند متغیره پیوسته

مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساس 1

تعداد درس : 32

تعداد فایل ها : 720

حجم فایل : 110 مگابایت


عکس نمونه سوالات