پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع


توضیحات

پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

 

rele-pilot-fogh-tozie[www.RDaneshjoo.ir]

 

بخشی از پروژه :

مقدمه :

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.

باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.

وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.

در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.

 

فلسفه رله‌گذاری حفاظتی

رله‌گذاری حفاظتی چیست؟

معمولا وقتی درباره یک سیستم برق‌رسانی می‌اندیشیم، اجزا چشمگیر آن از قبیل نیروگاه‌های بزرگ، ترانسفورماتورها، خطهای فشار قوی و غیره به ذهنمان می‌آید. در عین حال که این اجزا قسمتهای اصلی را تشکیل می‌دهند، بسیاری اجزای ضروری و جالب دیگر نیز در سیستم وجود دارد که رله‌های حفاظتی از همین دسته‌اند.

در اینجا نقش رله‌گذاری حفاظتی را در طراحی و کارکرد سیستمهای برق‌رسانی با بررسی مختصری از زمینه کلی موضوع توضیح می‌دهیم. سه جنبه مختلف سیستم برق‌رسانی در این بررسی به کار می‌آید. این جنبه‌های عبارتند از :

الف) بهره‌برداری عادی

ب) جلوگیری از بروز عیب الکتریکی

ج) محدودکردن پیامدهای بروز عیب الکتریکی

اصطلاح “بهره‌برداری” به حالتی اطلاق می‌شود که در دستگاهها  عیبی نباشد. اشتباهی از افراد سر نزند و بلایی آسمانی رخ ندهد. در این حالت، حداقل امکانات برای تامین برق مصرف‌کنندگان فعلی و برآوردن مقداری از نیازهای قابل پیش‌بینی برای آینده فراهم است. پیش‌بینیهای لازم برای بهره‌برداری عادی، قسمت عمده هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی را در برمی‌گیرد. لکن سیستمی که تنها از این دیدگاه طراحی شده باشد چه بسا پاسخگوی نیازهای امروزی نباشد.

عیب کردن دستگاههای برق‌رسانی سبب خاموشی‌های تحمل‌ناپذیر می‌شود. از این رو باید پیش‌بینیهایی انجام داد تا خسارتهای وارد بر دستگاهها و قطع جریان برق در هنگام بروز عیب به حداقل کاهش یابد.

در اینجا دو راه چاره به نظر می‌رسد: اولا خصیصه‌هایی با هدف جلوگیری از بروز عیب در طراحی منظور کنیم و ثانیا به راههایی بیندیشیم که در هنگام بروز عیب دامنه خسارتها را کاهش دهد. در طراحی سیستمهای جدید از هر دو راه حل به درجات مختلف و با توجه به جنبه‌های اقتصادی هر مورد خاص استفاده می‌شود و هر روز پیشرفتهایی محسوستر در جهت افزایش اطمینان‌بخشی دستگاهها صورت می‌گیرد. اما از سوی دیگر وابستگی به نیروی برق نیز هر روز بیشتر می‌شود. در نتیجه اگر چه احتمال بروز عیب کاهش می‌یابد، از سوی دیگر قطع برق نیز تحمل‌ناپذیرتر می‌شود. از اینجا به بعد سودمندتر آن است که وقوع عیب را مجاز بشماریم و در عوض، چاره‌ای برای کم کردن دامنه خسارات آنها بیندیشیم.

 

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی

 • رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
 • وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
 • اصول رله‌گذاری حفاظتی

4-1) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی

فصل دوم : انواع رله  

1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال

 • انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده

فصل سوم : حفاظت تفاضلی 

 • انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
 • عوامل موثر در طراحی
 • تجهیزات کمکی

1-3-3) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی

2-3-3) تجهیزات نظارت پیلوت

4-3) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت

5-3) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی  

مقدمه

 • مزیت پیلوت
 • پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده
 • رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم

4-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب

5-4) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم

6-4) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب

7-4) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی

8-4) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت

9-4) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت

10-4) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ

فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج 

مقدمه

1-5) پیلوت با جریان کاریر

 • پیلوت میکروموج
 • رله‌گذاری مقایسه فاز

4-5) رله‌گذاری مقایسه سو

فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی 

مقدمه

 • رله‌گذاری با پیلوت سیمی
 • رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر
 • میکروموج

1-3-6) کانال میکروموج

2-3-6) قطع از راه دور

فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی

مقدمه

 • ضرورت اتصال به زمین – نوتر
 • ضرورت برقراری حفاظت
 • انواع سیستمهای اورکارنتی

4-7) رله‌های ولتاژی

5-7) حفاظت فیدرکوپلاژ 20 کیلوولت

6-7) حفاظت فیدرترانس 20 کیلوولت

7-7) حفاظت  REF

8-7) رله دیفرانسیل

1-8-7) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل

2-8-7) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی

9-7) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور

10-7) حفاظت باسبار

11-7) حفاظت خط

12-7) رله دوباره وصل‌کن

13-7) Synchron-check

14-7) سیستم inter lock , inter trip

فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران

مقدمه

 • مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
 • حفاظت دیفرانسیل فیدر
 • رله ناظر MRTP

4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور  MCTH

5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت  MCR

6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW

7-8) ترانسفورماتور جداکننده

8-8) ولتاژ و جریان پیلوت

9-8) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی

10-8) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری

11-8) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای

12-8) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت

13-8) اطلاعات فنی رله  MBCI

منابع


دریافت فایل