مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانک ملت


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانک ملت

 

3

 

مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی بانک ملت شامل دروس زیر میباشد.

درس فناوری اطلاعات (کامپیوتر) 400 سوال با پاسخنامه

درس هوش و استعداد (تحصیلی) 240 سوال با پاسخنامه

درس معارف اسلامی 400 سوال با پاسخنامه 

درس ریاضی و آمار 400 سوال با پاسخنامه

درس زبان و ادبیات فارسی 400 سوال با پاسخنامه

زبان انگلیسی 100 سوال با پاسخنامه

 

هدیه در نظر گرفته شده این مجموعه :

دفترچه سوالات استخدامی بانک ملت (ادوار گذشته) سوالات دروس زیر میباشد.

درس زبان و ادبیات فارسی 20 سوال با پاسخنامه

درس معارف اسلامی 20 سوال با پاسخنامه

درس زبان انگلیسی 20 سوال با پاسخنامه

درس ریاضیات 20 سوال با پاسخنامه

درس اطلاعات عمومی و بانکداری 25 سوال با پاسخنامه

درس شخصیت 20 سوال با پاسخنامه (بله – خیر)

 

نکات مهم : از ارزان بودن مطالب وب سایت راهنمای دانشجو تعجب نکنید این سیاست وب سایت راهنمای دانشجو میباشد (سود کم فروش زیاد) و رضایتمندی کاربران عزیز میباشد.دانلود فایل