رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور

توضیحات

نمونه سوالات رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور

 9

 

مجموعه سوالات کامل رشته آموزش و پرورش ابتدایی بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

نام دروس رشته آموزش و پرورش ابتدایی 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

اصول بهداشت و کمک های اولیه

اصول فلسفه آموزش و پرورش

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

آمار توصیفی
آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی

آموزش و پرورش تطبیقی

پرورش اخلاقی – مذهبی کودک

تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب های درس دوره ابتدایی 2

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 1

تربیت بدنی (ورزش و بازیهای دبستانی)

جامعه شناسی آموزش و پرورش

درآمدی بر نقش هنر در مدارس

رشد و تربیت اجتماعی

روانشناسی بازی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی رشد 1

روانشناسی زبان (با تاکید بر آموزش زبان فارسی)

روانشناسی یادگیری

روش تحقیق

روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب

روش تدریس فارسی

روش های استفاده از منابع یادگیری

زبان تخصصی ( متون تخصصی در آموزش ابتدایی)

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

شیوه های مطالعه و کتابخوانی

طراحی آموزش

کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی

مبانی برنامه ریزی درسی

مشاوره کودک

مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 

تعداد فایل : 784

تعداد درس: 32

حجم فایل : 82 مگابایت

;کلمات کلید : سوالات رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,نمونه سوالات رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,نمونه سوال پیام نور ,دانلود رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,دانشگاه پیام نور رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,سوالات رشته آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور با پاسخنامه


دریافت فایل