عکس نمونه سوالات


توضیحات

مجموعه سوالات کامل رشته حرفه و فن پیام نور

 9

 

مجموعه سوالات کامل رشته حرفه و فن بهمراه پاسخنامه صحیح دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد.

سوالات ترم نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 94 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 93 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 92 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 91 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 89 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 89-88 با پاسخنامه

سوالات ترم تابستان 88 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 با پاسخنامه

 

لیست نام های دروس رشته حرفه و فن شامل درس های زیر می باشد.

اصول فلسفه آموزش و پرورش

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

اصول برنامه ریزی درسی – مبانی برنامه ریزی درسی

تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها

روش تحقیق

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

آمار توصیفی

روانشناسی تربیتی

روش تدریس حرفه و فن وبررسی کتب

کاربرد نرم افزار رایانه در آموزش حرفه و فن

بررسی طراحی سیستم تولید 1

بررسی طراحی سیستم تولید 2

باغبانی 1

باغبانی 2

شناخت مواد

زبان تخصصی

دامپروری 1

دامپروری 2

زراعت

صنایع دستی 1

صنایع دستی 2

صنایع پوشاک 1

صنایع پوشاک 2

مبانی محیط زیست

متون عربی 3

فلسفه اسلامی 2

بهداشت عمومی – بهداشت محیط زیست

تعداد درس : 27

تعداد فایل ها : 435

حجم فایل : 50 مگابایتعکس نمونه سوالات