توضیحات

مجموعه نمونه سوالات تابستان 94 دانشگاه پیام نور

حقوق جزای عمومی 1

سوالات بهمراه پاسخنامه صحیح تابستان 94 دانشگاه پیام نور به صورت کد درس طبقه بندی شده است .

 

نکات مهم : سوالات بدون تگ تبلیغاتی میباشد و از منابع مطمئن جمع آوری شده است .

کل سوالات : 985

کل پاسخنامه های تستی : 835

کل پاسخنامه های تشریحی : 177

جهت دانلود سوالات کلیک نمایید